Takeo

Art

Saga Prefectural Space and Science Museum

https://saga-museum.jp/ceramic/↗
16351 Nagashima, Takeo-cho, Takeo-shi, Saga-ken

YOKO MUSEUM

https://www.yokomuseum.jp/museum.html↗
4075-3 Takeo, Takeocho, Takeo City, Saga Prefecture

Mifuneyama Rakuen

https://www.mifuneyamarakuen.jp/↗
4100 Takeo, Takeo-cho, Takeo-shi, Saga-ken

YUKI HAYAMA STUDIO GALLERY & cafe516

http://www.yukihayama.jp/index.html↗
1467, Aza Shoji, Miyano, Yamauchi-cho, Takeo City, Saga

Nishikawanomoru Bamboo Crafts Kuriyama Shoten

28436-3 Nishikawanoborichō Ōaza Jinroku

ARTS ITOYA

https://artsitoya.com/↗
7271, Takeocho Oaza Takeo, Takeo, Saga 843-0022